Central Park New York

Central Park har sedan 1963 betraktats som ett nationellt historiskt minnesmärke. Central Park ritades av landskapsdesignern och författaren Frederick Law Olmsted och den engelska arkitekten Calvert Vaux år 1858 efter att ha vunnit en designtävling.

Central Park Från Luften

Central Park – New York. Utsikt över Central Park från Empire State Building.

Central park får årligen ungefär 25 miljoner besökare och är den mest besökta stadsparken i hela USA. När Central Park invigdes var den 3.1 km2 stor men utökades senare till att omfatta hela 3.41km2. Central park är hela 4km lång och 0.8km bred. Central park är ungefär lika stor som San Frnciscos Golden Gate Park och Chikagos Lincoln Park.

Central Park avgränsas i norr av West 110th Street och i söder av West 59th Street, i väst av åttonde avenyn, och i öster till Fifth Avenue. Längs parkens gränser kallas dock dessa Central Park North, Central Park South och Central Park West, respektive. Endast Fifth Avenue behåller sitt namn.

Central Park Sjö

Central Park – New York – I Central Park finns möjligheten att hyra roddbåt och ta en romantisk båttur på Central Parks vattendrag.

Central Park sköts av Central Park Conservancy, en privat, icke-vinstdrivande organisation som förvaltar parken enligt ett avtal med New York City Department of Parks and Recreation.
Central Park innehåller flera naturliga sjöar men även dammar som är anlagda. Skogen i central park framstår som mycket naturlig men är till största delen anlaggd från början. Central Park har omfattande vandringsleder som utgör utmärkta motionsslingor för New Yorks befolkning.
Central park har även ridvägar, två stycken ishallar , ett eget zoo som heter ”Central Park Zoo” utöver detta finns det även en amfiteater möjligheten att hyra båtar för romantiska turer på någon av Central Parks sjöar eller vattendrag.

Efter 17:00 stängs Central Parks vägar av för biltrafik och blir snabbt fyllda av stadens motionärer som har ca 10km parkväg att löpa på.

Marken som Central Park ligger på har värderats till 528.783.552.000 $ (värderingen gjordes 2005) och avser om man skulle bygga fastigheter på det attraktiva läget.

Central Park Promenad

Central Park New York – Skog, sjöar, promenadstråk och gräsmattor är bara några av de saker man hittar i Central Park

Central Park har tidigare haft ett oförtjänt dåligt rykte på grund av brottslighet i parken något som på senare år blivit vesäntligt mycket bättre både i parken och New York vilket har lett till att Central Park börjat få ett mycket bättre rykte. Central Park har en egen polisstation och är ett eget polisdistrikt (Central Park Precinct).