Wall Street – New York

Wall Street är namnet på den berömda affärsgatan på nedre Manhattan i New York City. Den går österut från Broadway till South Street vid East River. På Wall Street ligger New York Stock Exchange, världens största börs mätt på börsvärdet på dess noterade bolag. Med tiden blev Wall Street namnet på den omgivande geografiska området och även synonym för inflytelserika ekonomiska intressen i den amerikanska finansiella sektorn, som är centrerad i New York-området och förankrad med Wall Street, New York City tävlar med City of London att vara den finansiella huvudstaden i världen.

Wall Street Skylt

Wall Street – New York Den berömda Wall Street gatuskylten.

Flera större amerikanska aktiebörser och andra utbyten har sitt huvudkontor på Wall Street och i Financial District, inklusive NYSE (New York Stock Exchange), NASDAQ, AMEX, NYMEX, NYBOT.

Wall Street – Historia och framtid

Namnet på gatan härrör från 1600 talet när Wall Street bildade den norra gränsen av ”Nya Amsterdam” bosättningen. Den byggdes för att skydda mot engelska intrång under kolonialtiden.

I slutet av 1700 talet var det ett Buttonwood träd vid foten av Wall Street muren under vilket handlare och spekulanter skulle samlas för att idka handel. 1792, formaliserat de näringsidkare sitt samarbete med Buttonwood avtalet. Detta var ursprunget till New York Stock Exchange.

New York Stock Exchange

New York Stock Exchange – Bild på NYSE (New York Stock Exchange) Den största börsen i världen.

År 1789 var Federal Hall och Wall Street skådeplatsen för USA: s första presidentinstallation. George Washington svor ämbetsed på balkongen i Federal Hall med utsikt över Wall Street den 30 april 1789.

Under den börskrasch som 1929 inledde den stora depressionen stagnerade utvecklingen av det finansiella distriktet. Byggandet av World Trade Center var ett av de få större projekt som genomförts under de senaste tre kvartalen av 20-talet, och ekonomiskt var det ursprungligen inte lika framgångsrik som planerat. Några pekar på det faktum att det faktiskt var en statligt finansierat projekt, finansierat av hamnmyndigheten i New York och New Jersey med avsikt att sporra den ekonomiska utvecklingen i centrum. Alla verktyg som behövdes för internationell handel skulle hållas i komplexet. Men i början, förblev mycket av utrymmet ledigt.

Ändå började några stora och mäktiga företag köpa plats i World Trade Center. Det drog det andra starka företag till närområdet. På sätt och vis skulle det kunna hävdas att World Trade Center förändrat Financial District från Wall Street till Trade Center-komplexet. När World Trade Center förstördes i 11 september-attackerna 2001 lämnade den ett gigantiskt tomrum

Wall Street och hela det finansiella distriktet består av trånga gator med skyskrapor. Paradoxalt så har förlusten av world trade center drivit på utveklingen av det finansiella distriktet i en takt som inte setts på flera decennier.

Detta beror delvis på att skattelättnader för att främja utveckling. Ett nytt World Trade Center-komplex är i ett tidigt skede av utveckling och en byggnad har redan ersatts. Den nya byggnaden kommer vara 1.776 fot (541 m) hög och kallas ”1 World Trade Center” då tvillngtornen ersätts av ett störe torn. Bättre tillgång till Financial District planeras i form av ett